Отопление на автосервизи и автосервизни комплекси

 

Джемини 4”  ООД специализиран сервиз за автоматични трансмисии. Сервизният център на фирмата е с разгъната застроена площ от 2000м2.  Затоплянето на сервизния комплекс изискваше високи енергийни разходи и въпреки това халетата оставаха студени.

През 2011г. от фирма „ТАНГРА”  беше проектирана и изградена отоплителна инсталация с високоефективен, напълно автоматизиран пелетен котел. За отопление на халето са монтирани въздухоотоплителни апарати с индивидуално управление над работните зони, което от своя  страна дава възможност за оползотворяване на топлина само там, където тя е необходима.

Благодарение на автоматизираната работа на системата и поддържането на оптимални параметри, се постигна голяма икономия на енергия, както и нормални работни условия дори и в най-студените зимни дни.

Какво е необходимо за изграждане на  една енергоефективна инсталация?

Пелетен котел TANGRA HP 30 AERO

-          използване на екологично гориво

-          висока ефективност

-          автоматизирано поддържане на оптимален режим на работа

Разпределителна тръбна мрежа, спирателна и регулираща арматура

Въздухоотоплителни апарати подходящи за отопление и охлаждане на промишлени обекти.

 

About