Условия по гаранция на пелетни котли и пелетни съоръжения

Всички пелетни котли и горелки на TANGRA са произведени според приложимите норми и директиви за Европейския съюз – СЕ.

•   Гаранцията на пелетния котел е 2 години от датата на пускане в експлоатация от оторизиран инсталатор. 

•   Гаранцията за плътност на водосъдържателя е 5 години.

Всички резервни части са налични в офисите на фирма „ТАНГРА”. При повреда, политиката на фирмата е:
• Заявка за подмяна на повредената част се изпраща от инсталатора.
• Резервната част се изпраща веднага от склада към обекта с куриер, за да може бързо да се подмени.
• След като е подменена частта и котела заработи отново, повредената част се изпраща обратно за наша сметка.
• Като пристигне частта, екипът по конструиране на котела извършва обследване на проблема.