Инсталация на пелетен котел

 

1. Изисквания към комина 

– Водогрейният котел на пелети „TANGRA” трябва да бъде присъединен към  топлоизолирана  система за отвеждане на димните газове изградена от негорими материали с минимален диаметър ф150мм и минимална коминна тяга от 15Ра.


2. Изисквания към отоплителната инсталация 

– Инсталирането на пелетния котел „TANGRA” може да бъде извършено само от  квалифицирани специалисти, сертифицирани, както и инсталатори от фирмата производител.

Съгласно  БДС EN 303-5/2000, котела може да бъде присъединен към следните видове инсталации:

- Високотемпературна (до 900C) отоплителна инсталация с отворен разширителен съд;

- Отоплителна високотемпературна (до 900C) инсталация от затворен тип с максимално работно налягане 2bar, като системата трябва да бъде снабдена със затворен мембранен
разширителен съд с минимален обем 35л. и предпазен вентил по налягане;

- Нискотемпературна отоплителна инсталация (до 550C)  - подово отопление или топловъздушни конвектори. Задължително е монтирането на смесителен възел за намаляване на температурата на топлоносителя след водогрейния котел.

NB! - Недопустима е експлоатацията при температура  под 550C на топлоносителя в котела.

3. Изисквания към помещението

Подът на техническото помещение, в което ще бъде монтиран котелът, трябва да бъде задължително от негорим материал. Допустимо е котелът да се монтира на фундамент, изграден предварително.

4. Монтаж на съоръжението

Пелетният котел, бункерът за пелети и пелетната горелка  се доставят в разглобен вид, в индивидуални опаковки, всяко върху транспортен палет, в зависимост от модела и конструкцията на съоръжението. Сглобяването им едно към друго се извършва на място от сертифициран инсталатор. 

Преди да монтирате пелетния котел и прилежащите му съоръжение, отстранете транспортната опаковка. 

След поставяне на котела на предварително определеното място, той трябва да бъде нивелиран (ако моделът го изисква). Нивелирането се извършва съгласно приложената към котела инструкция. 

Пелетната горелка се инсталира към горивната камера на котела от инсталатор, който свързва съоръжението към управлението. След присъединяване на всички елементи към котела, се извършва водна проба, като се инспектира визуално инспекция външни и вътрешни течове. Ако всичко е наред, се преминава към свързване на котела към ел. инсталацията.  

Преди първоначалното стартиране на котела е необходимо зареждане на пелетния бункер. Той се запълва до минимум ½ от обема му. Извършва се финална проверка на положението на керамичните плочи,  ел. връзки към горелката, свързването на почистващата система и др. Ако всичко е изрядно, вече сте готови да включите котела към ел. захранването от главния прекъсвач.

Последната стъпка, преди котелът да заработи, е настройката на контролера. Тя се извършва съгласно препоръчителните параметри за работа на съоръжението и персоналните изисквания на клиента.

За допълнителна информация и въпроси, моля, обърнете се към Вашия инсталатор или към фирмата производител. 

 

 

 

About