Тук ще откриете отговори на често задавани въпроси, какво трябва да знаете, когато искате да инсталирате котел на пелeти вкъщи.

При различните котли, има разлики в минималните изисквания. При пелетните котли „TANGRA” минималните отстояния от стените, негорим под, вентилационен отвор за приток на пресен въздух са напълно достатъчни.
В спецификацията на всеки котел за пелети са посочени минималните изисквания за тяга на комина, както и минималния диаметър на коминното тяло, към което трябва да бъде присъединен.
Обикновено тази информация можете да намерите в техническите спецификации на машината, както и в инструкцията за монтаж и експлоатация, предоставена от производителя.
Пелетите се съхраняват на сухо, проветриво и пожаробезопасно място. Интервалът на зареждане на бункера за пелети зависи от обема му и мощността на инсталацията. В случай, че имате специално помещение за пелети, от което те се подават директно, ще трябва да го заредите вероятно веднъж или два пъти годишно. Ако котелът ви е с малък бункер, то вероятно ще трябва да го зареждате веднъж седмично
Ако самата фирма производител не предлага монтаж, то задължително ги попитайте за сертифицирани фирми, които извършват това вместо тях. Извършването на монтаж от сертифициран инсталатор е едно от условията за поемане на гаранция.
Опитът винаги е важен. Поинтересувайте се по този въпрос, при срещата си с дистрибутора, а също така потърсете и информация в интернет.
Инсталирането (без свързване към тръбната инсталация), настройка на котела и въвеждането в експлоатация отнемат около ден, до два.
Натрупването на пепел в горивната камера зависи основно от качестовото и количеството на изгорените пелети. Въпреки това, ви препоръчваме да почиствате горивната камера поне веднъж седмично, за да гарантирате безпроблемна работа на котела. Годишна профилактика се извършва от квалифицирана и сертифицирана от производителя организация. Тя се извършва или стандартно по определено време в годината, или след изгарянето на 5 тона пелети.
Обемът на чекмеджето е достатъчен за пепелта, образувала се от изгарянето на 2-3 тона пелети (зависи от качеството на пелетите).
В последните години има няколко работещи програми, които предлагат финансиране на проекти, целящи използване на алтернативни горива, като биомасата и всякакви оптимизации в сферата на енергийната ефективност. Повече информация можете да намерите в интернет.
Бързата доставка и подмяна на дефектирали части от котела е много важна, особено по време на отоплителния сезон.